Ngày 29 tháng 10 năm 2019 trường THCS Phan bội châu tổ chức hội thi HKPĐ cấp trường năm học 2019 - 2020.

Để chuẩn bị tốt cho hội thi HKPĐ cấp huyện, ngày 29 tháng 10 năm 2019 trường THCS Phan bội châu tổ chức hội thi HKPĐ cấp trường năm học 2019 - 2020.

Dưới đây là một số hình ảnh và video của hội thi.

Nội dung thi đấu: Bóng chuyền

 

Nội dung thi đấu đẩy gậy

 

Nội dung thi đấu Kéo co

Nội dung thi đấu: Nhảy cao