Trường THCS Phan Bội Châu hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”. Qua lời dạy của Người chúng ta thấy rõ được việc học tập suốt đời đối với mỗi con người là rất quan trọng, sự học cần gắn liền với chúng ta cả cuộc đời.

Nhân tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Phan Bội Châu nhiệt tình hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại".

Dưới đây là một số hình ảnh trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.