Phòng GD & ĐT Ia Pa

Trường THCS Phan Bội Châu

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/2019

1. Công tác tư tưởng:

- Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng, quyết tâm hoàn thành nghị quyết đầu năm học đề ra.

- Cán bộ GV nghiêm túc thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- GVCN 9 tuyên truyền cho học sinh việc tư vấn phân luồng sau tốt nghiệp THCS; Phổ biến tuyên tryền về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện.

2. Công tác Giảng dạy:

- Thực hiện chương trình học theo CTGDNT từ tuần 34 đến tuần 37.

- Phân công lịch dạy bù vào tuần 34 cho các ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 để đảm bảo đủ kiến thức để Hs tham gia thi HK 2.

- Tăng cường bồi dưỡng hs thi tin học trẻ cấp huyện, thi vào thứ 6 ngày 3/5/2019 tại trường THCS Hai Bà Trưng, phân công giáo viên đưa đi.

- Chuyên môn lên kế hoạch thời gian tổ chức các môn thi HK 2, tuần 35 các môn TD, Nhạc, Mỹ Thuật, Tin, các môn còn lại thi tập trung vào tuần 36 từ ngày 14-18/5/2019. Tham mưu hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng coi, chấm thi nghiêm túc. Tổ chức thi học kì 2 nghiêm túc, phân công giám thị đúng qui định của công văn của phòng GD&ĐT.

- Chuyên môn làm tốt công tác bảo mật đề thi HK 2.

- Kiểm tra hồ sơ chuẩn bị xét TN (học bạ lớp 9) để kịp thời bổ sung hoàn thiện.

- Chuyên môn phân công giáo viên kiểm tra chéo hồ sơ các lớp khi hoàn thành điểm cuối năm và kiểm tra hồ sơ học bạ lớp 9 trước ngày 15.5.

- Thư kí hội đồng báo cáo số liệu thi HK, báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục về phòng GD&ĐT đúng thời gian (trước 27/5/2019).

- Sau khi hoàn thành điểm làm công tác xếp loại 2 mặt giáo dục, lên kế hoạch thi lại, tổ chức cho học sinh ôn tập và thi lại trong hè 2019 để làm công tác phát triển trường lớp năm học 2019-2020.

- Phân công giáo viên phụ đạo trong hè và ra đề thi lại cho học sinh trong tháng 8.

- GVBM nhập điểm vào phần mềm SMAS cẩn thận chính xác, bộ phận quản trị khóa điểm khi hoàn thành tổ chức rà soát điểm trên phần mềm.

- Tổ Toán Tin và Hoá Sinh tổ chức chuyên đề: Giáo dục kỹ năng sống

- Tổ chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Văn thư lưu trữ.

3. Công tác khác:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhà trường (từ năm học 2016-2017, 2017-2018 và 2018-2019) để đón đoàn kiểm tra toàn diện (nếu có).

- Học sinh tham gia thi kể chuyện về Bác.

- Đề xuất với Nhà trường giáo viên tham gia trong hội đồng xét Tốt nghiệp THCS. Tham mưu việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh năm học 2019-2020.

- GV làm báo cáo Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 các module.

- Hội đồng Tự đánh giá hoàn chỉnh báo cáo TĐG KĐCLGD.

- Đánh giá phó hiệu trưởng, giáo viên theo thông tư 14,20; Đánh giá viên chức theo NĐ 56, bình xét thi đua học sinh, tổ và danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể.

- GVCN gửi trả điểm cho PHHS qua sổ liên lạc và trên tin nhắn SMAS.

- Tham gia tổng kết năm học dự kiến từ ngày 25/5-29/05/2019.

- Tham gia kiểm kê cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường.

Ia Mrơn, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Phó Hiệu Trưởng

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 34

Từ ngày 29/4-4/5/2019

- Không chào cờ, nghỉ lễ từ thứ 2 đến thứ 4.

- Dạy học theo TKB; Phân công dạy bù nghỉ lễ (30/4-01/5) trái buổi.

- Giáo viên tổ chức ôn tập HK 2. Tổ trưởng duyệt và nộp file lên chuyên môn nhà trường. Chuyên môn tổ chức in sao niêm phong theo đúng qui định.

- Tăng cường thời lượng bồi dưỡng tin học trẻ, thi tin học trẻ vào thứ 6 ngày 3/5/2019 tại trường THCS HBT, cô Tiên dẫn học sinh đi thi.

- Tham mưu thành lập hội đồng coi thi, chấm thi HK 2.

- Đề xuất danh sách tham gia hội đồng xét tốt nghiệp.

- Lớp 9 tham gia tư vấn phân luồng sau THCS vào thứ 7 (ngày 4/5/2019)

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 35

Từ ngày 6/5-11/5/2019

- Chào cờ đầu tuần; Tuyên truyền một số văn bản trong đó có thi HK 2. Thông qua quyết định kỷ luật học sinh trước toàn trường. Thông báo kết quả thi HSG lớp 6,7,8.

- Dạy học theo TKB, tổ chức thi một số môn theo KHDH: Công nghệ, Nhạc, MT, Tin học, GDCD.

- Học sinh tham gia thi kể chuyện về Bác thứ 4 ngày 8/5. Đối thoại trẻ em năm 2019 với đại biểu HĐND vào thứ 3 (7/5). Tâm dẫn đi.

- Phân công giáo viên kiểm tra hồ sơ học lớp 9. (03 giáo viên kiểm tra/lớp, kiểm tra lại giấy khai sinh và photo lưu lại nhà trường)

- Vào điểm danh, điểm kiểm tra trên máy tính với phần mềm Smas.edu.vn.

- GVBM tổ chức kiểm tra lại những học sinh thiếu bài KTĐK, KTTX.

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 36

Từ ngày 13/5-18/5/2019

- Chào cờ đầu tuần

- Tổ chức thi tập trung các môn từ thứ 4 (15/5) đến hết thứ 7 (18/05). Giáo viên tham gia coi thi, chấm thi bộ môn của mình đúng tiến độ, tổ chức chấm thi tại hội đồng nhà trường và nhập điểm vào phần mềm SMAS.

- Giáo viên môn Tiếng Anh tổ chức thi nói vào thứ 2,3.

- Theo dõi việc dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 5.

- Phân công kiểm tra hồ sơ lớp 9 và kiểm tra chéo hồ sơ các lớp khi đã hoàn thành điểm cuối năm.

- Tham mưu Hiệu trưởng lập danh sách giáo viên tham gia Hội đồng xét TN THCS

- GV nộp các báo cáo module BDTX.

- Chuyên môn nhà trường thống kê số tiết của giáo viên năm học để làm tăng giờ.

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 37

Từ ngày 20/5-25/5/2019

- Báo cáo 2 mặt giáo dục về phòng GD&ĐT.

- Tham gia bình xét thi đua, chuẩn nghề nghiệp, đánh giá viên chức.

- Thư ký hội đồng In sổ điểm lớn và lưu trữ theo qui định.

- GVCN thông báo kết quả học tập cho PHHS.

- Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.

- Phân công giáo viên ra đề thi lại. Thông báo cho học sinh kết quả giáo dục, lịch thi lại sau hè.

- Hoàn thành hồ sơ thi đua của tập thể và cá nhân.

- Hội đồng xét tốt nghiệp làm việc theo qui định.