Ngày 5/12/2019 Chi bộ trường THCS Phan Bội Châu tổ chúc đại hội chi bộ lần thứ VII nhiệm kì 2020 - 2022