Trường THCS Phan Bội Châu tích cực tham gia HKPĐ cấp huyện năm 2019.